top of page
 • William Leo

Så får du bra styrning på anläggningsmaskinerna med ett av dessa system

Uppdaterat: 28 apr. 2021

Arbetar du som maskinsammordnare, projektledare eller liknande inom väg och anläggning? Kämpar du för att hålla ihop och följa upp beläggningsgrad på era maskiner, identifiera om/när det är aktuellt att hyra maskiner och se till att just din maskin är på rätt plats vid rätt tillfälle. Då är den här artikeln något för dig.

Som anläggare har du ett par olika kärnprocesser som du påverkar dina val kring din verksamhet. Här är en generell bild, då många företag har olika kärnprocesser blir det svårt att få med alla exempelvis utesluts produktion av betongelement eller liknande nedan:


Inom branschen för väg och anläggning är beläggningsgrad en helt avgörande faktor för verksamheten. Det är genom en kontinuerlig beläggningsgrad som man bibehåller ett konsekvent kassaflöde och förblir konkurrenskraftiga. Men hur ser vi då till att bibehålla beläggningsgraden av våra maskiner ute på arbetsplatsen och vägarna?

 1. Genom att arbeta "nära" byggentreprenaden för att få korrekt beläggning.

 2. Identifiera rätt pris/timme för våra maskiner.

 3. Att inte äga maskiner i onödan utan hyra för att ha möjligheten till att skala upp och ner vid behov.

 4. En korrekt och aktuell underhållsplanering som visar på ett underhållsschema per maskin.

Konsten att få ihop din projektplanering och korrekt maskinbeläggning i alla dina projekt som anläggare

För en anläggare idag så anser vi på ERP & Friends att det finns två centrala delar när det kommer till styrning av maskinparken:

 1. En jämn beläggning av maskinerna

 2. Att säkerställa "ekonomin" i ett projekt genom att ha tillgång till maskiner vid rätt tillfälle.

När det handlar om att ha en jämn beläggning av sina maskiner är det viktigt att veta vilken hyra per timme varje maskin ska och/eller måste göra för att vara lönsam. Om vi leker med tanken och summerar alla maskiners intäkter: i form av uthyrning av maskin och kostnader: i form av inköp, inhyrning och underhåll/service blir det maskinavdelningens resultaträkning. Denna resultaträkning är för dig som anläggare en fundamental del i att börja få koll på hur lönsam din maskinpark är och var det finns saker att förbättra.


En sammanställning enligt Porter 5 forces över branschen anläggning och väg.Vanliga ekonomiska faktorer som lägger grunden för styrningen av maskinparken


Generellt sätt strävar företag i denna bransch efter att använda så kallade "resurssnåla system", vilka effektiviserar de administrativa moment som annars kan vara tidskrävande. En av de mer tidskrävande moment inom denna bransch är just förkalkyleringen. I regel använder sig företag inom väg och anläggning av mer resurser vid kalkylförfarandet. Utöver detta finns det i många fall en stark återkopplingsförmåga i de projekt där företaget har bedrivit genom efterkalkyler och i många fall egna konstruerade återkopplingsprogram. Vilket ofta kan vara användbart att använda sig av föregående års resultaträkning för exempelvis maskinparken och efter det sätta upp rimliga målsättningar. Exempelvis, vi bör minska vår dieselförbrukning med 3% och/eller behöver öka vår vinstmarginal med 5%, vilket man med stor sannolikhet anser är realiserbart vid bättre styrning och kontroll över maskinparken.


I denna bransch är det också vanligt att man använder sig av en historisk grundkalkyl och redovisningsinformation för att kunna utvärdera tidigare projekt och på så sätt få en uppfattning om framtida prissättningar och kostnader. För ett företag i denna bransch är det också vanligt att det finns stöd för att självkostnadskalkylering är en lämplig metod då en stor del av företagets kostnader belastar projektet direkt, vilket leder till att en liten del av fördelning av företagets övriga omkostnader måste göras.


En affärsrisk som ERP & Friends även identifierat är att väg och anläggningsföretag utgår ifrån en självkostnadskalkyl även för att uppskatta fordon och personalresurser. Detta för att sedan omvandla självkostnaden till en självkostnad per kubikmeter och ton. Samtidigt, är det vanligt att företaget gör en bedömning av antalet lossningar och lastningar för den kalkylerande rutten som fordonet ska köra. I många fall är det vikten och volymen samt antalet stopp som styr företaget ersättning från kunden, därför en risk här. För att genomföra denna självkostnadskalkyl så precis som möjligt innebär det höga krav på historisk statistik på tidigare uppdrag vilket ämnar för att stödja företagets prisuppfattning innan slutpris bestäms.


Slutligen handlar det om att att säkerställa rätt slutpris och därmed ekonomin i projekten som bedrivs. Detta bygger på att maskinerna finns på rätt plats vid rätt tillfälle så inte arbetet stannar upp, blir försenat och påverkar din relation till projektets intressenter negativt. För att nå hit behöver ett företag inom väg och anläggningsbranschen idag ett digitalverktyg eller ett så kallat "resurssnålt system". Vet ni hur ni tar er dit?


Vad händer då om vi tappar kontroll på av den maskinpark vi både äger och hyr?

Vi kan direkt anta att det skapas stor förvirring i verksamheten då det inte finns en tydlig styrning av de maskiner som just nu befinner sig i din maskinpark ute på uppdrag eller ståendes. Dominoeffekten av det leder till att förtroendet till kunder brister, då vi inte lever upp till målsättningen om att ha rätt maskin på rätt plats vid rätt tillfälle. Och visst handlar det inte bara om att se till att maskinen är på rätt plats vid rätt tillfälle. Det handlar också om att på ett effektivt och enhetligt sätt boka chaufförer och att se till så att service/besiktning sker allteftersom att maskinerna behöver det, vilket annars kan generera mycket stora och onödiga utgifter som man helst vill undvika.

Hos våra tidigare kunder har vi identifierat att en kritiskt faktor i dagens digitala arbetsmiljöer handlar om hantering och styrning av anläggningsmaskiner. Det krävs ett övergripande verktyg eller systemstöd som samlar in, strukturerar upp och erbjuder företaget en samlad vy av alla deras maskiner och utrustning vilket leder till EN bild av verkligheten att agera utefter.


Generella fördelar som vi kan se när man får korrekt styrning på sin maskinpark är dessa:

 • Presentation av all relevant data om dina maskiners användning, placering och mående.

 • Maskinerna individuella livscykler går att följa i realtid och därmed lättare att avgöra kring exempelvis eventuell service.

 • Minimering av ägandekostnaden genom planering och hantering av livscykeln på samtliga maskiner.

Hur kan vi då få EN bild över hela din maskinpark?

Genom något av de system som nedan presenteras och jämförs. Hoppas vi på ERP & Friends kunna vägleda er där vi agerar som oberoende konsulter, där resultatet blir att digitalisera hanteringen av din maskinpark.


Företag: TelliQ

Systemstöd: TelliQ Fleet Management

Företaget utvecklar digitala tjänster som ger dig som anläggare beslutsstöd, ökad lönsamhet där fordon, maskiner och utrustning utgör en central del av verksamheten.

Exempel på TelliQ Fleet Management


Fördelar:

En mobilapp som ger användaren information om till exempel:

 • Maskinen har 150 timmar kvar till nästa service.

 • Temperaturen på maskinens hydraulolja är 87 grader

 • Maskinen har lastat 30 ton idag.

 • Bränslenivån i maskinen är 63%

 • Nyttjandegraden av alla maskiner är 58%

Det går att tilldela personer olika typer av behörigheter i systemet. Du som administratör kan därför få full koll på vem som kan se vilken data. Det finns även möjlighet till individualisering av gränssnittet och skapa egna checklistor baserat på din arbetsroll och ansvarsområde.


Några andra typer av frågor som du kan tänkas få svar på om du använder TelliQ Fleet är:

 • Var befinner sig alla maskinerna just nu?

 • Hur mäter ni effektivitet och produktionstimmar på era maskiner?

 • Hur skapar ni underlag för fakturering av produktionstimmar?

 • Hur mäter ni bränsleförbrukning och maskinkostnader idag?

 • Hur hanterar ni service och besiktning ärenden på maskinerna idag?

 • Vad gör ni för att nå företagets miljömål?

Nackdelar:

TelliQ Fleet Management saknar efter en bedömning gjord av författaren bevis för att deras produkter är lika arbetståliga i de miljöer som dessa fordon och personer vistas i. Utöver detta ger deras digitala stöd som vi förstår det, en mer övergripande bild av din maskinpark.


Företag: Dasa Control Systems AB

Systemstöd: DRIVE, openSYDE DRIVE utgörs av en produktportfölj av hårdvara och tillhörande utvecklingsverktyg. I verktyget kan användaren hitta funktionalitet såsom mobila controllers, HMI/Displayer, I/O enheter och vridreglage för användning i CAN-baserade maskiner för styrning av arbetshydraulik, drivlina, förarinterface och elsystem.


Fördelar:

Genom standardiserade konfigurerbara moduler ger DRIVE möjlighet till anpassning utifrån behov och oavsett komplexitet. Sedan 1989 har Dasa Control Systems AB arbetat inom branschen och utvecklat sig inom styrning av avancerade skogsmaskiner, truckar och anläggningsmaskiner.


Nackdelar:

Inte allt i ett lösning då openSYDE är en modul som används i kombination med DRIVE. openSYDE fungerar som ett gränssnitt där specifikationer, design, guidelines, funktionssäkerhet och produktdokumentation löpande hanteras och uppdateras.

De beskriver sig som internationellt verksamma men har inga exempel på deras internationella samarbeten.


Eftersom att deras systemarkitektur verkar tillåta höga krav på anpassad funktionalitet från kunden kan det vara så att standardlösningen inte är av högsta kvalité. Vilket slutligen landar i att kunden måste veta va de vill ha för typ av lösning för just deras maskinpark.


Företag Volvo CE

Systemstöd: CareTrack, Co-Pilot

CareTrack och Co-Pilot är två olika system som Volvo CE erbjuder en maskinparksägare regelbunden maskinuppdatering (CareTrack) men även uppföljning av maskinernas produktivitet (Co-Pilot)


Fördelar:

CareTrack är ett maskinövervakningssystem som genom webbläsaren kan tillhandahålla användaren:

 • Maskintimmar

 • Geopositioneringsdata

CareTrack driftrapporter kan sammanställa:

 • Bränsleförbrukning

 • Maskinanvändning

 • Stillaståendetid

Genom Co-Pilot kan du genom molnlagrad data i realtid följa upp bland annat:

 • Produktivitet

 • Produktion i ton

 • Ton/liter

 • Liten/ton

 • Ton/timme

Excel-filer kan nås genom en webbläsare för att följa upp resultat etc.


Nackdelar:

Att det är en fördel att enkelt kunna följa upp resultat genom Excel, innebär inte att det också är en nackdel. När det kommer till arbete med Excel krävs det oftast handpåläggning av dina anställda, därför rekommenderar ERP & Friends inte Excelanvändning när du ska följa upp din maskinpark.


Företag: Trimetec

Systemstöd: Trimble, Trimbles 3D Grade Control System, MS990 GPS

Väletablerat företag i Sverige och finns i Stockholm, Umeå, Sundsvall, Karlstad, Göteborg och Malmö


Trimble integrerar ett flertal positioneringstekniker inom GNSS, laser, optisk teknologi och tröghetsnavigering med tillhörande programvara, trådlös kommunikation och tjänster för att tillhandahålla kompletta affärsmässiga lösningar


Fördelar:

Trimbles lösningar erbjuder upp och nedskalning av din maskinpark. Med ett heltäckande system är systemet och dess integrerade produkter flexibelt nog för att utrusta en hel park av schaktmaskiner, väghyvlar och grävmaskiner etc.


Erbjuder ett GPS-system, som låter dig som maskinägare att köra med högre hastigheter utan att förlora i precision med snabb dataöverföring, fullt linjära mottagare, snabbare hydrauliskt svar och mer robusta komponenter.


Trimbles gps-produkt har dubbla antenner vilket kan ge dig en mer exakt kurs och position och inte bara den uppskattade positionen. Om du som anläggare tycker att kurs och position är viktigt, kan detta var ett bra alternativ att överväga. Deras MS990 GPS-antenn med integrerad GPS-mottagare och antenn är designad för att ge mobilitet, flexibilitet samt precision.


Nackdelar:

Måste finnas en expertis hos beställare för att reda ut och prioritera vilken av all funktionalitet som erbjuds från Trimble och ger bäst "avkastning" i form av ökad effektivitet och styrning på din maskinpark. Är det enkel antenn till att börja med då ni arbetar lokalt? Eller är ni ute i avlägsna områden där det krävs dubbla antenner för att ge en mer exakt position.


Erbjuder inte VIMS som Caterpillar gör. Vilket är en viktig del av din styrning då kontroll över måendet av din maskinpark är en essentiell del för att minska dina kostnader av ägandeskapet.


Nedan förslag på system fungerar endast på Caterpillars anläggningsmaskiner


Företag: Caterpillars (CAT)

Systemstöd: Produkt Link + Vision Link

En fjärrövervakningslösning som samlar in data från den elektroniska styrmodulen i din maskin och ger information som du kan använda för att övervaka och hantera din maskinpark på ett effektivare sätt.


Fördelar:

Ger användaren korrekt och användbar information i realtid från insamling genom sensorer.

Med hjälp av CATs telematik vet du var din utrustning är, vad den gör och hur den presterar, och du kan maximera effektiviteten, öka produktiviteten och sänka driftkostnaderna.


Nackdelar:

Utan Vision Link får du inte det gränssnitt som du kan tänkas behöva för att sammanställa och få kontroll över din maskinpark, genom den värdefulla informationen som samlas in genom CATs telematik.


Företag: Caterpillars (CAT)

Systemstöd: VIMS (Vital Information Management System) + VIMS Supervisor

VIMS är ett kraftfullt verktyg för maskinskötsel som ger förare, servicepersonal och chefer information om ett stort antal olika viktiga maskinfunktioner. Ett stort antal sensorer är integrerade i fordonets konstruktion. Om VIMS upptäcker ett störande eller onormalt tillstånd i något av maskinens system kommer det att varna föraren och instruera dem att vidta lämpliga åtgärder, oavsett om det är att ändra maskinens funktion, underrätta verkstaden om underhållsbehov eller utföra en säker avstängning av maskinen. VIMS Supervisor kan genom VIMS leverera anpassade produktivitets- och underhållsrapporter för maskinparken genom att extrahera data från VIMS-databasen.


Fördelar:

VIMS Supervisor har ett systemgränssnitt som ger användaren möjlighet till att filtrera och sortera data om händelse, nyttolast, trend och histogram för att kunna skapa dynamiska rapporter. VIMS i kombination med VIMS Supervisor erbjuder detaljerad analys då systemet registrerar de olika delarna av lastbilscykeln: lastningstid, lasttransport, tömningstid och tomtransport, tillsammans med fördröjningstider.


Nackdelar:

För ett relativt mindre bolag är denna höga nivå av funktionalitet inte nödvändig då antalet maskiner i din maskinpark är begränsat och lättöverskådligt genom ett mindre komplext systemstöd som till exempel endast VIMS + VIMS Supervisor eller DRIVE.


Företag: Caterpillars (CAT)

Systemstöd: RAC - Väganalysator (Road Analysis Control)


Fördelar:

Mindre systemstöd med lägre men mer specialiserad funktionalitet som går att implementera utan en tilläggsmodul i tidigare exempel på systemstöd.

Systemet RAC samlar in och presentera vägförhållandena på utfraktsvägar främst för att identifiera stora maskiners prestation, produktivitet och säkerhet.

Fördelarna i något mer sammanfattande form:

 • Underhåll utfraktsvägarna på rätt sätt

 • Snabbare cykeltider

 • Längre livslängd för komponenter, ram, fjädringssystem och däck

 • Mindre fysisk påfrestning på föraren och förbättrad komfort

 • Säkrare användning

 • Minskad bränsleförbrukning

 • Lägre driftskostnader

Nackdelar:

Behöver integreras mot VIMS och VIMS Supervisor. RAC är därför ett stand alone system med beroenden mot andra större standardsystem.

RAC är endast utformat för att hjälpa alla användare av CAT:s stora lastbilar för transport och få ut mervärden från ägande och drift.


Sammanfattning

Vi på ERP & Friends ser fram emot att kunna ge dig som väg- och anläggningsföretag rådgivning i er digitala resa mot att implementera en konkurrenskraftig affärsplattform. Med vår oberoende systemexpertis och erfarenhet inom branschen erbjuder vi att tillsammans med er komma med kvalitetssäkrade rekommendationer om vilket av dessa system som kan passa utifrån de krav som ställs på ett systemstöd för din verksamhet. Utöver detta ser vi till att förbereda er på en eventuell förändring, bana vägen och komma med förslag på första steg som ni behöver ta för att nå er målsättning om en digitalt effektiv verksamhet.


Hoppas du fann artikel intressant. Om du gjorde det kan du kontakta någon av våra konsulter på ERP & Friends här så kan vi tala vidare om hur vi kan hjälpa just dig digitalisera din verksamhet och maskinpark.


Vår hemsida: www.erpandfriends.se


ERP & Friends erbjuder systemupphandling, förstudie, verksamhetsarkitektur, förändringsledning och implementeringstjänster.


Referenser

https://www.dasa.se/produkter-losningar/maskinstyrning/

https://www.cat.com/sv_SE/support/operations/technology/fleet-management-solutions/product-link.html

https://www.cat.com/sv_SE/by-industry/agriculture.html

https://www.sitechsverige.com/produkter/maskinstyrning/

https://www.trimble.com/

https://www.volvoce.com/sverige/sv-se/swecon/services/telematik-caretrack/

https://www.volvoce.com/sverige/sv-se/swecon/about-us/news/2019/volvo-ce-and-trimble-develop-3d-upgrade-for-dig-assist-excavator-control-system/

https://mobasweden.com/ https://www.telliq.com/en/fleet-management/172 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Erp & Friends logo
bottom of page