top of page
 • Mikael Svedberg

IoT + Service @Installationsbranschen = Sant?

Hur kan IoT hjälpa utveckla serviceaffären inom Installationsbranschen?

Denna gång har vi tittat in på området IoT och hur vi med denna teknik skulle kunna utveckla serviceaffären inom Installationsbranschen. Utgångspunkten har varit ERP & Friends samlade erfarenhet från Installationsbranschen samt att vi här ser att det finns en potential i att utveckla serviceaffären med hjälp av modern teknik.

Låter detta som intressant rekommenderar jag att du läser igenom detta (lästid c.a 5 min) och som förhoppnings kan ge dig inspiration framåt.

Primär målgrupp: ledare, affärsutvecklare och teknikintresserade inom service och installationsbranschen


Varför IoT och Service inom Installationsbranschen?

 • Vi ser en möjlighet att inom installationsbranschen växa inom service och eftermarknad. Installationsbolagen vill utveckla och modernisera sig själva för att kunna möta efterfrågan på ex. nya smarta, hållbara och miljövänliga lösningar och tjänster.

 • De flesta installationsbolagen har fullt upp med att sköta den ”dagliga” installationsaffären och svårt att samtidigt driva utveckling/innovation men öppna för att ta in extern hjälp.

 • Upplevs som delvis svårt att få synergier mellan ev. olika discipliner.

 • Reaktiv respektive planerad service alternativt förebyggande/behovsstyrd service samt kunna erbjuda ”tjänst/funktion/driftåtagande”, exv. ”ventilation som tjänst”?

 • Det pratas ”digitalisering” och IoT men händer det verkligen så mycket?

 • IoT har mognat och givartyper har ökat kraftigt samt effektivare kommunikationsprotokoll, batterilivslängd, tålighet och mer standardiserade plattformar samt enklare att komma igång.

 • Eftermarknad växer konstant - kan finnas en möjlighet att ta fram ett ”erbjudande”?Målet med uppdraget

 1. Fånga idéer, hitta IoT-kandidater/lösningar och komma fram till vilka ”IoT-idéer” vi tar vidare till nästa steg i att utveckla serviceaffären hos våra kunder.

 2. Vidareutveckla och koppla ”IoT-idéer” till Serviceaffären och hur vi skulle kunna paketera dessa i produkter och/eller tjänster. Vidare kategorisera, bedöma mervärden, kostnad, komplexitet, konkurrens, intresse samt prioritera ”IoT-idéer” till Serviceaffären att möjligtvis gå vidare med.

 3. Skapa intresse och kunna erbjuda motsvarande hjälp att utveckla IoT och Serviceaffären för Installationsbolag.


Avgränsningar, vi har inte..;

 • tittat på mindre installationsbolag utan fokuserat på större installationsbolag med vilka vi har en etablerad relation till.

 • fokuserat på privatmarknaden då vi tror att intresse idag är lägre samt integritetsskäl.

 • lagt tid på hur vi kan paketera IoT-idéerna in till Serviceerbjudande.

 • tittat på hur vi ”integrerar lösningen” i kundens ERP-plattform.


Bakgrund och förutsättningar för uppdraget

 • Arbetet har drivits i workshopform med ett antal medarbetare inom ERP & Friends

 • Vi har tittat på exempel på hur har andra branscher lyckats utveckla sin serviceaffär, samt;

 • Hur ser installationsmarknaden ut - vad händer där ute och vad gör andra, möjligheter och hot?

 • Vilka är Installatörbolagens kunder idag och vart skulle vi kunna skapa mervärde?


Resultat - exempel på vad har vi kommit fram till

Vi har identifierat flertalet områden och IoT-idéer kopplade till Serviceaffären som vi under arbetets gång vidareutvecklat, grupperat och prioriterat att gå vidare till nästa steg och ytterligare förädling. Nedan övergripande summering av ”slutkandidaterna” och där vi även tittat på: Lösningsförslag, tekniskt lösningsförslag, typ av slutkund/bransch/lokal/plats, prioritet, bedömning av nytta, storlek, insatser, kostnader mm.


Anläggningsinformation

 • IoT-givare kopplas mot Datalager

 • Tjänster byggs efter beteenden och anpassas efter behov

 • Paketering Servicetjänster kopplade mot slutkund

Flödesmätning trafikmönster, kollektivtrafik, trängsel och persontäthet utomhus och inomhus*

 • Resmönster, alternativa resvägar/tider

 • Varningsinformation

Kompetens IoT-projektering

 • Kravanalys, workshop-facilitering, projektering, projektledning

 • Kan erbjudas som konsulttjänst av ERP & Friends


*) ”Flödesmätning” skall ses om inspiration och är inte direkt kopplad till Serviceaffären för Installationsbolag.ERP & Friends roll

 • I detta arbete har vi haft rollen som våra kunders ”affärsutvecklings- och innovationspartner” där vi tillsammans tar fram idéer hur större installationsbolag (kunder som vi redan känner) skulle kunna utveckla sin serviceaffär med teknikområdet IoT - skapa mervärde vid nyinstallation, underhåll/tillbyggnad eller servicearbete.

 • Vi har dykt ner en del i tekniken där deltagarna läst på grunderna inom IoT och bildat sig en uppfattning och idéer på tillämpningsområden inom installationsbranschen.

Hur kan ni komma igång

Fortsätt driva intern affärsutveckling, bevaka den exponentiellt snabbväxande teknikutveckling, titta på trender och försök förstå hur detta kan påverka din verksamhet samt vilka möjligheter och hot som finns. Lyssna brett, ha rätt fokus och investera för framtiden och ta hjälp om egen kompetens eller tid saknas för att få rätt driv framåt.


Låter något av ovan intressant eller vill bolla frågeställning hur ni kommer igång hör du av dig oss på ERP & Friends!


Allt gott, /Mikael Svedberg 0728582168 mikael.svedberg@erpandfriends.se


Bilagor:

Bilaga 1

Utdrag Bravidas årsredovisning 2019


Bilaga 2

Utdrag Bravidas årsredovisning 2019

74 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Erp & Friends logo
bottom of page