top of page
  • Lena Överli

Den perfekta Managementkonsulten

ERP & Friends första nätverksträff för år 2021 är nu genomförd med stort engagemang från deltagarna. Det var inte bara första träffen för året, utan också första tillfället med HR i fokus.


Aktiviteten har förenat nytta med nöje. ERP & Friends har som tillväxtbolag behov av en jobbprofil för en managementkonsult, att använda vid kommande rekryteringar och vi som konsulter behöver kontinuerligt utveckla vår personliga förmåga för att göra en bra insats hos kund. Så möjligheten kunde inte bli bättre än att använda vår samlade kompetens och erfarenhet för att specificera den perfekta konsulten. Kvällen erbjöd också ett enkelt utvecklingsverktyg till deltagarna, att använda för egen utveckling och ökad självinsikt.

 

För att inspirera började vi med en kort genomgång av vad personlighet står för och vad som är bakgrunden till våra beteenden. Deltagarna fick också hjälp med en förteckning över beteenden och en kompetenskatalog för att underlätta kommande gruppdiskussioner och val av kompetenser och beteenden för jobbprofilen.


Allt som är svårt och komplext väljer vi människor att underlätta förståelsen för genom att bland annat skapa strukturer. Jag tror inte det finns något mer komplexet att tolka, förstå och beskriva än mänskligheten. Därför har det gjorts insatser för att gruppera beteenden och många av er har sannolikt någon gång stött på kategoriseringen av beteenden i de fyra färgerna – rött, gult, grön och blått. Detta fanns med som ett inslag i vår ingång i området men utan anspråk på att kunna färgsätta en managementkonsult i en speciell färg. Vi var alla överens om att rollen mer är sammansatt av regnbågens alla färger och kravet på att kunna anpassa sig och vara flexibel vida översteg möjligheten att placera beteendet i en färgkategori.


Uppdraget genomfördes i tre gruppövningar, där målet var att skapa en jobbprofil. Allt från ansvar och syftet med uppdraget i rollen, till att identifiera relationer och definiera komplexiteten stod på agendan. Självklart diskuterades också vilka beteenden som är framgångsrika och vilka kompetenser som behövs för att klara uppdraget. Efter diskussioner i mindre grupper sammanstrålade alla för presentation av delgruppernas resultat och för att enas kring en gemensam uppfattning – att dokumentera i jobb profilen.


Vilket verktyg använde vi oss då av – mer konkret?


Det är alltid svårt att veta om man hittar rätt person för sitt uppdrag eller sin rekrytering och för att säkerställa det behöver man definiera vad man letar efter. Därför började vi vårt arbete kring frågeställningar om vad uppdraget innebär och vilka ansvar man har i rollen. Att beskriva syftet med uppdraget i rollen – för att kunna definiera vilka arbetsuppgifter som kan generaliseras i rollen och därmed vad som behövs för att bli lyckad. Till det adderade vi vilket ansvar man ska ta samt bestämde om det finns ledningsuppdrag och i så fall vilka som omfattas. För att inte låta underlaget bli allt för stort och omfattande fanns en begränsning till tre i antal tillåtna beskrivningar inom respektive område.


Här började det klarna att det finns behov av olika nivåer i uppdraget varför mallen för profilen utökades till att omfatta tre nivåer från junior till senior managementkonsult.


Verktyget består också av ett avsnitt där vi klarlade vilka relationer som ska hanteras i uppdraget, där samstämmigheten var stor kring att det handlar om både samverkan inom projektgruppen och relationer till olika befattningar inom det företag man jobbar och naturligtvis en styrgrupp och ledningspersoner hos kund. Det är också av betydelse hur uppdraget ser ut varför flexibilitet måste vävas in i alla beskrivningarna.


Sist men inte minst jobbade vi en hel del med att knyta ihop mallen med kompetenser, både professionella och personliga som krävs ute i uppdrag.


De olika nivåerna av konsultrollen kom att visa rollens dynamiska innehåll och hur stora möjligheter det finns att både ta ansvar, växa och utvecklas.


Nu kanske nyfikenheten är stor på svaret av vilka egenskaper som krävs av en managementkonsult för att klara en leverans. Med kvällens diskussioner kan konstateras att det krävs många beskrivningar för att lyckas sammanfatta detta. Proaktivitet, leveransförmåga och mod var några av många beskrivningar som lyftes under kvällen.


En stor behållning av arbete var också att vi kunde konstatera att skapat verktyg både kan få sin praktiska nytta internt och är skalbart i arbetet hos kund. Vi ser vidare en utvecklingsmöjlighet i att förfina verktyget, koppla det till företagets värdegrund och använda som stomme vid dialog kring medarbetares utveckling och prestation. Helt enkelt en start på ett arbete som kan vidareutvecklas.

 

Hör gärna av dig till oss om du har behov av hjälp med att skapa en jobbprofil eller det finns utvecklingsbehov kring dialogen runt utveckling och performance med dina medarbetare.


Vänlig hälsning från workshopens moderator

Lena Överli, Managementkonsult och Senior HR rådgivare lena.overli@erpandfriends.se

83 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Erp & Friends logo
bottom of page